🌝 Thử tiến hóa 100 con Nhân vật 7 Sao trong sự kiện '' Tiến Hóa nhận Ruby '' trong Eldorado | Snow🌝 Tiến hóa 100 con 7 Sao được tận 10 000 Ruby, làm gì bây giờ
🤗 Trong video có lời tâm sự nhỏ, mong mọi người thấu hỉu !

─────────────────────────────────────────────────────────

🌮 Link discord :
🍝 Link Nhóm Facebook :
─────────────────────────────────────────────────────────

🌈 Thấy Snow chăm chỉ thì hãy cho Snow 1 Like
Ai chưa đăng kí thì mau nhấp luôn đi 😍
CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY TỐT LÀNH !
─────────────────────────────────────────────────────────

🎯 Link SnowBoyVN’s Channel :
🎯 Link Snow Kawie ‘s Channel :
️🎵 Nhạc : Tôi chịu :v

────────────────────────────────────────
📧 Mọi vấn đề vui lòng liên hệ qua mail :
[email protected]

────────────────────────────────────────
THANK YOU FOR WATCHING
────────────────────────────────────────

──────▄▌▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌
───▄▄██▌█ ░ XE TRỞ QUÀ KHI ẤN ĐĂNG KÍ
▄▄▄▌▐██▌█ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░▐.
███████▌█▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▌ .
▀❍▀▀▀▀▀▀▀❍❍▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀❍❍ ▀▀.

Eldorado Snow Kawaii Busidol

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.