Báo cáo Quốc hội về tiêu cực trong phòng, chống Covid-19 và vụ Việt Á| VTC Tin mớiVTC Tin mới | Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ gửi báo cáo bổ sung những vấn đề liên quan đến công …

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.