Bức thư xin việc của Leonard de Vinci – Nhân vật, sự kiện ấn tượng – Câu chuyện văn hóa lịch sửCâu chuyện thú vị về bức thư xin việc để đời của danh nhân kiệt xuất Leonard de Vinci. Bài hát: Merci monsieur Leonard de Vinci.

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.