Cách phòng chống Covid-19 cho người điều khiển xe công cộng | VTC NowVTC Now | Bộ Y Tế đã đưa ra các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối.

——————————
📱 VTC Now trên iOS:
📱 VTC Now trên Android:
💻 VTC Now trên YouTube:
💻 VTC Now trên Facebook:
💻 VTC Now trên Lotus:

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.