Những việc trẻ nên và không nên làm để phòng chống Covid-19Bộ Y tế và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã phối hợp xây dựng video hoạt hình và ngôn ngữ ký hiệu cho trẻ về khuyến cáo phòng chống dịch bệnh Covid-19 dành cho trẻ em Việt Nam.

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.