Phòng chống Covid-19: Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone phiên bản mới nhất | VTC1VTC1 | Theo thống kê của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, đến ngày 29/1, Việt Nam đã có hơn 25 triệu lượt cài đặt ứng dụng Bluezone phòng, chống dịch Covid-19. Vậy bạn đã biết cài đặt và sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng này?

#vtc1 #vtcnow

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.