Thông điệp 5K: "Lá chắn thép" trong phòng chống dịch Covid-19 | VTC NowVTC Now | Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thông điệp 5K của bộ Y tế đưa ra có vai trò như “lá chắn thép” giúp người dân chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới.

#vtcnow #vtc1

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.