Thủ tướng chỉ thị cấp bách phòng chống dịch Covid-19 | VTC1VTC1 | Ngay sau khi phát hiện 2 ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng (bệnh nhân 1552, bệnh nhân 1553) ở Hải Dương và Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 05 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

#vtc1 #vtcnow

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.