Truyền thông giáo dục sức khoẻ phòng chống COVID-19– Cung cấp kiến thức cần thiết để dự phòng chống sốc nhiệt và rối loạn nước, điện giải
– Hướng dẫn xử trí ban đầu các trường hợp sốc nhiệt và rối loạn nước, điện giải

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.