Unit 2: My Home – Vocabulary (Tiếng Anh Lớp 6)(Global Success)(2011-2012)(Level 2)Tiếng Anh Lớp 6 (Global Success)(2011-2012)
• Luyện nghe từ vựng cấp độ 1 (chậm, song ngữ, có phụ đề, lập lại 3 lần):
• Luyện nghe từ vựng cấp độ 2 (chậm, song ngữ, có phụ đề, lập lại 1 lần):
• Luyện nghe từ vựng cấp độ 3 (chậm, song ngữ, ko phụ đề, lập lại 1 lần):
==========
SOURCES:
• Video:
• Image:
==========

https://dieuhoapanasonic.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *