Văn Hóa – Sự Kiện & Nhân Vật – Tạ Quang Thắng (4/2015)Follow Me :
YOUTUBE :
FACEBOOK :
SPOTIFY :
APPLE MUSIC :
INSTAGRAM :
TWITTER :
………………………….
XEM THÊM:
Official MV :
TV Performances :
Audio/Covers :
Instrument Solo :

#taquangthang #vanhoasukiennhanvat

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.